MENU

Privacybeleid

De Houthallen BV
James Wattlaan 19
5151DP Drunen
KvK 82182000
BTW nr. NL862368078B01
Tel: 088 2341200
Mail: info@dehouthallen.com

1. Inleiding
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring informeert u over hoe wij omgaan met uw gegevens en welke rechten u heeft volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Verzamelde gegevens
Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Geboortedatum.
Financiële informatie zoals bankrekeningnummer.
Informatie over uw aankopen en transacties.
Informatie over uw interacties met onze website.

3. Doeleinden van gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Het uitvoeren van overeenkomsten Het afhandelen van betalingen Het versturen van nieuwsbrieven (indien u daar toestemming voor heeft gegeven) Het verbeteren van onze producten en diensten Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

4. Rechtsgrondslag van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen: Uitvoering van een overeenkomst.
Toestemming.
Wettelijke verplichtingen.
Gerechtvaardigd belang.

5. Delen van persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

6. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen.

7. Uw rechten
U heeft het recht om:
Inzage te vragen in uw persoonsgegevens.
Uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen.
Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
Uw toestemming in te trekken.
Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Beveiliging van gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn op onze website. Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via info@dehouthallen.com.